Forklaring

Tilleggsinformasjon og forklaringer for eventuelle avvik for elektronisk rapportering til Altinn. Forklaring kan legges til mva-meldingen med makroen @Explanation ().

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Forklaring Ubegrenset tekst
SQL-navn Expl Navnet på databasefeltet.
Nummer 18404  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.