Forklaring

Tilleggsinformasjon og forklaringer for eventuelle avvik for elektronisk rapportering til Altinn.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Forklaring Ubegrenset tekst
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn Expl Navnet på databasefeltet.
Nummer 18406  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.