Avgiftskode-automatpostering - felt

Liste over alle felt som er tilgjengelige for tabellen Avgiftskode-automatpostering.Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.