Sumkolonnenr.

Viser Sumkolonnenr. fra Overvåkningspunkt-definisjon.

Verdien i feltet Sum beregnes fra denne kolonnen.

Hvis feltet Tabellnr har en verdi, vil oppslag i dette feltet åpne en dialogboks der du kan velge mellom alle kolonnene i tabellen. Kolonnenummeret i dette feltet er likt nummeret du finner i egenskapslisten under kolonnebeskrivelsene i denne hjelpen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Kolonnenr Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18822  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.