Sum

Viser totalen for radene angitt i feltet Kilde sideelementnr.

Totalen beregnes for den kolonnen som vises i feltet Sumkolonnenr.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Beløp Desimal
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18774  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.