Prioritet

Viser et ikon hvis overvåkningspunktet har høyere prioritet enn andre punkter.

Aktiveres under feltet Valg i tabellen Overvåkningspunkt-bedriftsadgang.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Høy
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Prioritet Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18217  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.