Gr. 1

Gruppe som overvåkningspunktet tilhører.

Kolonnens verdi hentes fra tilhørende kolonne i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Navn Tekst (80)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 19599  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.