Beskrivelse

Viser beskrivelsen fra tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Streng av lengde 80 Tekst (80)
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18120  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.