Antall

Viser antall rader som finnes i det Kilde sideelementnr. som er definert i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon.

Dobbeltklikk i feltet Antall for å åpne vindu for måloppsettet.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Antall Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 18122  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.