Windows innlogging

Visualiserer verdien Windows innlogging valgt under feltet Systemoppl.behandl.

Hvis feltet er krysset av, kontrollerer Visma Business ved oppstart om det er en rad i tabellen Bruker med tilsvarende brukernavn og passord som brukeren er logget inn i Windows med. Hvis dette er tilfelle, starter Visma Business uten å spørre om brukernavn og passord.

Testen blir utført etter programmet har undersøkt kommandolinjeparameterne for brukernavn (/U) og passord (/P), som fortsatt har høyeste prioritet. Hvis ingen av dem slår til, kommer innloggingsvinduet opp.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 10483  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.