Web-side sti

Stien til filene du vil visualisere i web-side viseren.

Stien brukes når du vil sette en oppstartskatalog til hvor filene befinner seg.

Merk: For å vise en fil må du velge web-side viseren og kjøre behandlingen fil fra menyvalget.
Tips: Dobbeltklikk eller trykk på * i dette feltet vil åpne Velg mappe-dialogen. Her kan en mappe velges.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Katalog Tekst (260)
SQL-navn WebPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 14896  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.