VUD systembruker

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Brukernavn Tekst (24)
SQL-navn VudSysUsr Navnet på databasefeltet.
Nummer 16496  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.