VUD management service adresse

Visma User Directory (VUD) management service adresse.

Brukes ved oppkobling mot VUD for å autentisere brukeren som logger seg på.

net.tcp://VUDMachineName:50200/ManagementService/Service

Dobbeltklikk eller trykk * for å åpne web-siden i nettleseren din.

Alternativt kan feltet brukes til å referere til dokumenter eller andre filer. Dobbeltklikk eller trykk * i det tomme feltet for å åpne dialogboksen Velg fil.

I fanen Design, gruppen Innsett, i kan du velge Web-side for å vise dokumentet eller websiden på skjermen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Web-side Tekst (260)
SQL-navn VudMgSvc Navnet på databasefeltet.
Nummer 16320  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.