VUD klient moduler sti

Sti til klient moduler folder.

Modul kreves for Visma User Directory (VUD) innlogging.

Merk: Hvis feltet er tomt vil standard moduler sti bli hentet fra basekatalogen til Visma Business.
\VUDIntegration\v2.3\ClientAuthenticationModules\
Tips: Dobbeltklikk eller trykk på * i dette feltet vil åpne Velg mappe-dialogen. Her kan en mappe velges.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Katalog Tekst (260)
SQL-navn VudClMod Navnet på databasefeltet.
Nummer 16319  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.