Visma Reporting windows klient program sti

Programsti til Visma Reporting Windows Client.

Brukes ved start av Visma Reporting Windows Client fra Visma Business.

C:\Program Files (x86)\Visma\Reporting\Windows client\Visma.Windows.Client.exe

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Program filnavn Tekst (260)
SQL-navn VRepProg Navnet på databasefeltet.
Nummer 16338  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.