Visma Reporting applikasjonsinstans URI i VUD

Visma Reporting applikasjonsinstans uniform resource identifier (URI) i Visma User Directory (VUD).

Brukes ved oppkobling mot VUD for å autentisere brukeren som logger seg på Visma Reporting.

net.tcp://VUDMachineName:50300/ReportingServer

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene VUD programinstans URI Tekst (260)
SQL-navn VRepUri Navnet på databasefeltet.
Nummer 16337  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.