Visma.net AutoPay dataområde

Katalog hvor du ønske å lagre loggfiler for Visma.net AutoPay-integrasjon.

Visma Business vil automatisk legge til en bedriftskatalog under den angitte stien, for å skille loggfiler som tilhører forskjellige bedrifter.

Hvis feltet er tomt vil standardlokasjonen \ProgramData\Visma\Data\Business\Fxxxx\Visma.net AutoPay bli brukt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn VNAPPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 18398  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.