Visma Business applikasjonstype i VUD

Visma Business applikasjonstype i Visma User Directory (VUD).

Brukes ved oppkobling mot VUD for å autentisere brukeren som logger seg på Visma Business.

Visma Business

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene VUD programtype Tekst (260)
SQL-navn VBusApTy Navnet på databasefeltet.
Nummer 16334  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.