Visma Business applikasjonsinstans URI i VUD

Visma Business applikasjonsinstans uniform resource identifier (URI) i Visma User Directory (VUD).

Brukes ved oppkobling mot VUD for å autentisere brukeren som logger seg på Visma Business.

Provider=SQLOLEDB;Persist Security Info=False;server=VismaBusinessServerName;database=vbsys;uid=sa;pwd=sa

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene VUD programinstans URI Tekst (260)
SQL-navn VBusUri Navnet på databasefeltet.
Nummer 16335  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.