Systemoppl.behandl.

Diverse innstillinger for systemopplysninger.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Diverse

Windows innlogging
Krysser du i feltet må du angi passord når du går inn og endrer passord. Du kan logge deg på uten passord hvis du ikke har passord, men du kan ikke legge inn et blankt passord når du endrer.
Bare Windows innlogging
Feltet Bare Windows innlogging er nedtonet hvis du ikke har kryss i feltet Windows innlogging. Har du kryss i begge feltene, kan du ikke logge deg på med andre brukere enn den aktive Windows-brukeren.
Merk: Windows-brukeren må være opprettet i tabellen Bruker for å kunne logge seg på. Hvis ikke får du en feilmelding.
Hvis du er i tvil om du bruker Windows-innlogging krysser du bare av i feltet Bare Windows innlogging og prøver å logge deg på. Fungerer dette, kan du bruke valget Bare Windows innlogging.
VUD innlogging
Hvis markert, vil Visma User Directory bli brukt for autentisering av innlogging i Visma Business. Kjør alltid behandlingsvalget Eksporter til Visma User Directory for å aktivere Visma User Directory-innlogging.
Aggregerte adgangsrettigheter når VUD benyttes (i stedet for snitt av rettigheter)

Standardmetoden for håndtering av adgangsrettigheter i Visma Business er som følger: Hvis en bruker har mere enn en adgangsgruppe for en bedrift, så vil denne brukeren få et minimum av de tildelte adgangsrettighetene (kun tilgang hvis det finnes i alle gruppene).

Hvis dette valget er markert, og du har en aktiv integrasjon med Visma User Directory, så vil denne brukeren få et maksimum av de tildelte adgangsrettighetene (tilgang hvis det som finnes i en av gruppene).
Merk: Valget er bare aktuelt hvis Visma User Directory er aktivert for autentisering.
Registrer aktiv sesjon ved innlogging
Hvis markert, vil det alltid legges til en rad i tabellen Aktiv sesjon ved innlogging. Hvis ikke markert, legges det først til en rad når brukeren gjør en endring av data (legger til, endrer eller sletter).

For systembrukere legges det alltid til en rad i tabellen Aktiv sesjon ved innlogging.

Sorter bedrifter på navn
Bedriftene sorteres på navn og ikke etter bedriftsnummer.
Trenger BIG lisens for å starte
Du må ha en BIG-lisens og en BIG-applikasjon for å kunne starte Visma Business.
Sett EOF i fil etter import
EOF (end of file) vil skrives til filen etter import, noe som betyr at filen ikke kan importeres igjen. Ctrl-Z vil skrives som første tegn i filen. Er det ønskelig å importere filen på nytt, kan dette gjøres ved å legge inn igjen tegnet som var der før importen, vanligvis @.
Blankt passord ikke tillatt
Et blankt passord kan ikke angis i feltet Nytt passord ved kjøring av behandlingsvalget Endre passord i tabellen Bruker.
Hindre redigering av formular på dokumentkopi
Hvis markert, vil det ikke være mulig å redigere et formular som har vært brukt på ordredokumentkopier. For å se hvilke formularlinjer som er koblet til ordredokumentet, så kan tabellen Ordredokumentformel kobles til tabellen Ordredokument. Tabellen Ordredokumentformel inneholder en referanse til linjenummer i tabellen Formularelement. Hvis formularelementer for formularet endres etter at ordredokumentet er opprettet, kan informasjon bli utelatt når kopien skrives ut.
Logg endringer av adgangsgrupper
To loggfiler opprettes når gjør endringer under behandlingen Tabelladgang, Kolonneadgang, Funksjonsadgang og Kopier adgang i tabellen Adgangsgruppe. En loggfil med verdiene før endringen, og en med verdiene etter endringen. Filene legges under My Documents og gis filnavnet Vbsysnavn+Adgangsgruppenavn +Adgangsloggnr+ B (før endring) og A (etter endring).
Merk: Adgangsloggnummeret (sekv.nr.) kan endres via behandlingsvalget Endre tellere i tabellen Systemopplysninger.
Ønskes et annet standardområde for loggfilene, kan dette angis i Registry under HKEY_CURRENT_USER\Software\VISMA\VISMA BUSINESS\CurrenVersion\Database\Access_log_path. En rad opprettes også i tabellen Systemendringslogg, hvor følgende felter oppdateres:
  • Linjenr:
  • Loggtype: Har verdien 6 - Adgangsregulering.
  • Tabellnr: Har verdien 160 - Adgangsgruppe.
  • Behandlingsnr: Har en verdi mellom 70 og 73. 70 - Tabelladgang, 71 -Kolonneadgang, 72 - Funksjonsadgang, 73 - Kopier adgang.
  • Primærnøkkel:
  • Navn: Inneholder navnet på adgangsgruppen.
  • Opplysning: Inneholder område og navn på filen.
  • Ny verdi: Inneholder en ny verdi med et sekvensnummer.
Filene kan sammenlignes i et egnet verktøy, for eksempel Excel.
Citrix Universal Print driver fix
Hvis utskrifter på en lokal skriver er feil under en Citrix-sesjon, kan du velge dette alternativet for å bytte Y-koordinater på papir.
Store ark på matriseskriver
Må velges hvis du har store ark på matriseskriveren. Hvis alternativet ikke velges vil Registry-parameteren "LOW_METRIC" bli brukt.
Tillat asynkron databasetilgang
Du kan også velge Tillat asynkron databasetilgang pr. bedrift. Dette gjøres i dialogboksen under feltet Felles behandling i tabellen Bedriftsopplysninger. Valget Tillat asynkron databasetilgang i Bedriftsopplysninger vil bli nedtonet, hvis du har valgt det samme i tabellen Systemopplysninger. Hvis du ikke markerer dette valget, vil Registry-parameteren "ASYNC_SELECT" bli benyttet.
AutoInvoice test
Visma AutoInvoice har en portal for testing, og en for drift. Hvis du markerer dette valget vil du kjøre mot testportalen.
Test innhold
Når valgt vil innholdet i faktura-XML sendes gjennom validering før sending til Visma.net AutoInvoice. Hvis det blir funnet feil vil disse bli skrevet med dataljer til tabellen EDI-feilmelding, og feltet AutoInvoice-status settes til 5 - Validering feilet.
Merk: Selv om faktura feiler i validering vil den bli sendt til Visma.net AutoInvoice.
Dataflyt aktivert
Ikke bruk Outlook hvis SMTP feiler
Hvis SMTP-sending feiler under utskrift når Sendem. for dok. 1 = E-post, vil ikke Outlook bli startet som en reserveløsning. Dette valget gjelder også for utskriftsdestinasjon 6 - Send e-post samt behandlingsvalget Send e-post i tabellene Adresse, Aktør, Dokumentkobling og Deltaker.
Merk: Hvis ingen SMTP-innstillinger er ikke satt vil Outlook brukes i stedet, uavhengig av denne innstillingen.
AutoCollect test
Hvis markert, vil data som overføres bli sendt til testportalen til Visma AutoCollect.
Bruk Internet Explorer som innebygd nettleser
Hvis markert, vil den innebygde nettleseren byttes fra Microsoft Edge til Microsoft Internet Explorer. Gjelder for alle brukere.
Tøm hurtigbuffer for hver VBS-forespørsel
Hvis markert, tømmes hurtigbufferen for hver VBS-forespørsel.

Alternativet kan brukes for de som har opplevd problemer hvor gamle data hentes i integrasjoner, og en restart av Visma Business Services Host-tjenesten er nødvendig for å få de seneste dataene (har f.eks. blitt rapportert for valutakurser i integrasjon med Visma Document Center).

Det kan være en liten reduksjon i ytelsen når dette alternativet brukes.

Rapportering

Start Visma Reporting Web klient
Standardvalget er å starte Visma Reporting fra Web-klienten. Hvis du velger Start Visma Reporting Windows klient vil Visma Reporting bli startet fra Windows-klienten.
Start Visma Reporting Windows klient
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Systemoppl.behandl. Heltall
SQL-navn SDPro Navnet på databasefeltet.
Nummer 8399  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.