SyncEngine UUID

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene GUID Tekst (40)
SQL-navn SEUuid Navnet på databasefeltet.
Nummer 18057  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.