Sorter bedrifter på navn

Visualiserer verdien Sorter bedrifter på navn valgt under feltet Systemoppl.behandl.

Kan aktiveres ved å angi x i feltet.

Bedriftene blir vist sortert på feltet Sortering i tabellen Bedrift. Enten blir Bedriftsnr eller Navn sortert, avhengig av om det er krysset av for Sorter bedrifter på navn i tabellen Systemopplysninger.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 10886  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.