Sorteringstillegg

Valgene brukes til å optimalisere SQL-server sin sortering og henting av data.

Dette krever en gjennomgang av alle oppsettene.

Du kan bruke valgene 2 - Standard og 3 - Aldri til å optimalisere SQL server sin sortering og henting av data. Det krever en gjennomgang av sorteringen i alle oppsettene, fordi sorteringen i SQL server ikke er lik sorteringen i oppsettene.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Alltid
Primærnøkler og sekvensnummer blir alltid med i sorteringen selv om andre sorteringer er lagt inn i oppsettene.
2 - Standard
Primærnøkler og sekvensnummer blir ikke med i sorteringen, hvis det ligger en annen sortering i oppsettene.
3 - Aldri
Dataene blir hentet direkte fra tabellene de er lagret i. Ønsket sortering må ligge i oppsettene.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Sorteringstillegg Heltall
SQL-navn SrtAdd Navnet på databasefeltet.
Nummer 14904  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.