Sti SIE-mal

Katalogen hvor du ønsker å lagre SIE-malene.

Hvis feltet er tomt vil SIE-malene bli lagret under C:\ProgramData.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn SieTPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 17974  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.