SIE-sti

Katalogen hvor du ønsker å lagre SIE-filene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn SiePath Navnet på databasefeltet.
Nummer 14898  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.