SAF-T-sti

Katalogen hvor du ønsker å lagre SAF-T-filer.

Hvis feltet er tomt vil filene bli lagret under C:\ProgramData.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn AltPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 17662  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.