Avrund 5 nedover

5 blir avrundet nedover i stedet for oppover.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn Round5Pn Navnet på databasefeltet.
Nummer 7099  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.