Rapport-sti

Katalogen hvor du ønsker å lagre rapport-filene.

Tips: Dobbeltklikk eller trykk på * i dette feltet vil åpne Velg mappe-dialogen. Her kan en mappe velges.
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Katalog Tekst (260)
SQL-navn RepPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 14900  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.