Områdeformat

Oppsett av områdeformat, brukes både i brukergrensesnittet og på utskrifter.

Dette oppsettet brukes på utskrifter når områdeformat ikke er definert for det aktuelle utskriftsspråket i tabellen Språk.

Forskjellige formatteringsregler for dato-, klokkeslett- og tallfelter i brukergrensesnittet og på utskrifter, kan settes for hvert enkelt språk.

Formatteringsreglene hentes i følgende rekkefølge:
  • Områdeformat i tabellen Språk, fra rad med samme Språknr som dokumentet.
  • Områdeformat i tabellen Språk, fra rad med samme Språknr som i tabellen Bedriftsopplysninger.
  • Områdeformat i tabellen Systemopplysninger.
  • Verdier returnert fra operativsystemet på maskinen som produserer rapporten ("Område"-formatet, hentet f.eks. fra HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International).
  • Standardverdiene (merket med "(standard)" i tabellene nedenfor).

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:

Dato

Datoformat

Udefinert
Verdi er ikke satt.
Dag Måned År
Datoformat ddmmåååå (standard).
År Måned Dag
Datoformat ååååmmdd.
Måned Dag År
Datoformat mmddåååå.

Datoseparator

Udefinert
Verdi er ikke satt.
Punktum (.)
Punktum som datoseparator, som format dd.mm.åååå (standard).
Bindestrek (-)
Bindestrek som datoseparator, som format dd-mm-åååå.
Skråstrek (/)
Skråstrek som datoseparator, som format dd/mm/åååå.

Ledende null for énsifret dag

Udefinert
Verdi er ikke satt.
Ja
Datoformat som 01.mm.åååå.
Nei
Datoformat som 1.mm.åååå.

Ledende null for énsifret måned

Udefinert
Verdi er ikke satt.
Ja
Datoformat som dd.01.åååå.
Nei
Datoformat som dd.1.åååå.

Inkluder århundre i år

Udefinert
Verdi er ikke satt.
Ja
Datoformat som dd.mm.åååå (standard).
Nei
Datoformat som dd.mm.åå.

Klokkeslett

Klokkeslettformat

Udefinert
Verdi er ikke satt.
24-timers klokke
24-timers klokke (standard).
12-timers klokke
12-timers klokke, bør brukes sammen med Formiddagsbetegnelse og Ettermiddagsbetegnelse.

Klokkeslettseparator

Udefinert
Verdi er ikke satt.
Kolon (:)
Klokkeslettformat mm:tt (standard).
Punktum (.)
Klokkeslettformat mm.tt.

Formiddagsbetegnelse

Udefinert
Verdi er ikke satt.
a.m.
Klokkeslettformat som 11:45 a.m. (standard).
am
Klokkeslettformat som 11:45 am.
AM
Klokkeslettformat som 11:45 AM.

Ettermiddagsbetegnelse

Udefinert
Verdi er ikke satt.
p.m.
Klokkeslettformat som 11:45 p.m. (standard).
pm
Klokkeslettformat som 11:45 pm.
PM
Klokkeslettformat som 11:45 PM.

Ledende null i timer

Udefinert
Verdi er ikke satt.
Ja
Klokkeslettformat som 09:45 (standard).
Nei
Klokkeslettformat som 9:45.

Tall

Desimalskilletegn

Udefinert
Verdi er ikke satt.
Komma (,)
Tallformat som 100,25 (standard).
Punktum (.)
Tallformat som 100.25.

Tusenskilletegn

Selected Thousands separator must be different than Decimal separator (when "Period" or "Comma" selected).

Udefinert
Verdi er ikke satt.
Mellomrom ( )
Tallformat som 10 000,00 (standard).
Punktum (.)
Tallformat som 10.000,00.
Komma (,)
Tallformat som 10,000.00 (Desimalskilletegn må settes til Punktum (.)).
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Områdeformat Heltall
SQL-navn RgnFmt Navnet på databasefeltet.
Nummer 19166  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.