Skyggelegging på utskrift

Skyggelegging på utskrifter.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Ingen
Tegner bakgrunn med den aktuelle farge
2 - Normal
Bruker standard RGB-verdi (236, 233, 216)
3 - Spesial
Tegner ingen bakgrunn
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Skyggelegging på utskrift Heltall
SQL-navn RstOnPrn Navnet på databasefeltet.
Nummer 14901  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.