Postnr

Lisenstakeren sitt postnummer.

Du kan redigere opplysningene ut på formularer med @System-makroen. De blir også benyttet ved eksport i spesialformat til årsoppgjørspakker.

Hvis du angir et Postnr som finnes i tabellen Postadresse vil feltet Poststed bli fylt ut, og markøren hopper til neste felt. Hvis angitt verdi i feltet Postnr ikke finnes vil en advarsel vises på Statuslinjen. Markøren vil da stoppe i feltet Poststed, så denne verdien kan angis manuelt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Postnr Tekst (40)
SQL-navn PNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5605  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.