Postgiro

Lisenstakeren sitt postgironummer.

Merk: IBAN/BIC blir ikke validert. Nummeret fås fra din bank.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Bankkonto Tekst (35)
SQL-navn PGiro Navnet på databasefeltet.
Nummer 5611  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.