Visma Cloud Gateway adresse

URL for Visma Cloud Gateway (tidl. Visma On Premises Gateway).

URL mot Visma Cloud Gateway kan defineres med følgende syntaks:

Eksempel URL-er:
http://[ServerAddress]:[Port]/OPGatewayService/OPGatewayService/
http://[ServerAddress]:[Port]/OPGatewayService/
http://[ServerAddress]:[Port]/OPGatewayService[InstanceName]/
http://[ServerAddress]:[Port]/OPGatewayService[InstanceName]/OPGatewayService/
Merk: Det anbefales ikke å bruke IP-adresse som servernavn. Det er mulig å peke mot en server ved kun å bruke servernavnet, eller en full serveradresse med domain.
Merk: Etter endring av denne adressen bør Visma Business startes på nytt.

Dobbeltklikk eller trykk * for å åpne web-siden i nettleseren din.

Alternativt kan feltet brukes til å referere til dokumenter eller andre filer. Dobbeltklikk eller trykk * i det tomme feltet for å åpne dialogboksen Velg fil.

I fanen Design, gruppen Innsett, i kan du velge Web-side for å vise dokumentet eller websiden på skjermen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Web-side Tekst (260)
SQL-navn OpgAddr Navnet på databasefeltet.
Nummer 17618  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.