Trenger BIG lisens for å starte

Visualiserer verdien Trenger BIG lisens for å starte valgt under feltet Systemoppl.behandl.

Kan aktiveres ved å angi x i feltet.

Merk: Når dette valget er markert må Visma Business bli startet fra en BIG-applikasjon.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
Minnefelt Ja Verdien i dette feltet vises bare i programmet, den lagres ikke i databasen.
Nummer 12037  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.