Minste radantall

Det minste antall rader som skal bli vist på skjermen.

Hvis feltet er tomt vil standardverdien 1000 rader benyttes.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Nr Heltall
SQL-navn RowsToR Navnet på databasefeltet.
Nummer 14903  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.