Windows Message Queue-adresse

Navn på Windows message queue brukt for Visma.net-integrasjoner.

Ved oppstart av Visma Business Host for OD MessageQueue-service, blir Windows message queue-navnet bli automatisk generert og lagret i dette feltet. Den tilhørende køen opprettes under Computer Management > Services and Applications > Message Queuing > Private Queues.

Dobbeltklikk eller trykk * for å åpne web-siden i nettleseren din.

Alternativt kan feltet brukes til å referere til dokumenter eller andre filer. Dobbeltklikk eller trykk * i det tomme feltet for å åpne dialogboksen Velg fil.

I fanen Design, gruppen Innsett, i kan du velge Web-side for å vise dokumentet eller websiden på skjermen.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene Web-side Tekst (260)
SQL-navn MsgQueue Navnet på databasefeltet.
Nummer 17870  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.