Memo-sti

Katalogen hvor du ønsker å lagre memo-filene.

Hvis dette feltet ikke er utfylt, lagres filene i en standardkatalog (som "C:\Users[User]\Documents\F[nnnn]"). For å sjekke hvor lagrede memofiler ligger, så kan feltet Memofilnavn hentes frem for en post hvor memo finnes.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn MemoPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 14895  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.