Seneste VUD-endring for bedriftsgrupper

Hvis Visma User Directory (VUD) er aktivert vil dette feltet inneholde de seneste endringer gjort for bedriftsgrupper fra VUD.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene VUD cookie Ubegrenset tekst
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VudFrGrCki Navnet på databasefeltet.
Nummer 17871  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.