Seneste VUD-endring for firmaer

Hvis Visma User Directory (VUD) er aktivert vil dette feltet inneholde de seneste endringer gjort for firmaer fra VUD.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Nei Dette feltet er som standard ikke synlig i tabellvisningen.
Domene VUD cookie Ubegrenset tekst
Skrivetilgang Ingen Du har ikke tillatelse til å endre verdien i dette feltet.
SQL-navn VudFrmCki Navnet på databasefeltet.
Nummer 16488  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.