Faks og e-post sti

Katalogen hvor du ønsker å lagre faks- og e-postfilene.

Hvis feltet ikke er utfylt blir Registry-parameteren FAX_MAIL_PATH brukt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn FMPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 8226  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.