Faksnr

Lisenstakeren sitt faksnummer.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Telefonnr Tekst (20)
SQL-navn Fax Navnet på databasefeltet.
Nummer 5609  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.