EDI-sti

Katalogen hvor Visma Business skal lese/skrive EDI import- og eksportfilene.

Hvis feltet er tomt blir EDI_PATH i Registry brukt. Hvis du ikke har noen verdi i Registry heller, blir Visma Business-programområde i tillegg til mapper for hver bedrift F0001, F0001 osv. brukt.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Dataområde Tekst (260)
SQL-navn EdiPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 14897  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.