EDI-loggfil

Filsti og -navn til EDI-loggfilen som vil inneholde informasjon om feil importerte ordrer/fakturaer.

Denne loggfilen må alltid være tilgjengelig. Filnavnet kan overstyres ved å angi et filnavn i dialogboksen som vises når menyvalget EDI-klokke velges under Hjem > Bedrift > Importer.
Merk: Hvis loggfil ikke er angitt noen av disse stedene, vil logging bli gjort til filen EDILOG.TXT.
Merk: Mappen IMPORTS logges ikke.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Loggområde Tekst (260)
SQL-navn EDILog Navnet på databasefeltet.
Nummer 6146  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.