EDI-mapper

EDI-filene blir plassert i forskjellige mapper avhengig av dokumenttypen og EDI-stien angitt i feltet EDI-sti i tabellen Systemopplysninger.

Kan aktiveres ved å angi x i feltet.

Hvis ikke spesifisert, vil EDI-filene automatisk bli gitt unike navn. Mappene er navngitt i henhold til meldingstypen, og bruker en bokstavkode for å angi om mappen brukes for utgående meldinger (W for Write) eller innkommende meldinger (R for Read). Eksempel på mappenavn: INVOICW for utgående fakturaer.

Foldernavn Dokumenttype
CREAPPR Ikke i bruk (Aktiviteter inn)
DESADVW Pakkseddel inn
DIRDEBR Bunter inn (EDI format)
IMPORTS Standard importfiler inn
INVOICR Fakturaer inn til bunt
INVOICW Fakturaer ut
ORDCHGR Ordreendringer inn
ORDERSR Nye ordrer inn
ORDERSW Ordrebekreftelse ut
ORDRSPR Ordrebekreftelse inn
ORDRSPW Bestilling og forespørsel ut
PARTINR Ikke i bruk (Aktører inn)
QUOTESR Tilbud inn
QUOTESW Tilbud ut

Når det er krysset av i feltet EDI-mapper i tabellen Systemopplysninger vil EDI-klokken behandle mappene i følgende rekkefølge:

ORDERSR, ORDCHGR, INVOICR, QUOTESR, PARTINR, DIRDEBR, CREAGRR, IMPORTS

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Boolsk Heltall
SQL-navn EDIFldr Navnet på databasefeltet.
Nummer 7046  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.