EDI-feilrapportnivå

Valg for hvilken type informasjon som skal logges til tabellen EDI-feilmelding.

Nivået på rapporterte feil. Alle faktiske feil blir skrevet til feilloggen. Loggen skrives til tabellen EDI-feilmelding. Du kan ikke gjøre endringer i denne tabellen, men systemansvarlig kan slette rader. All logging i denne tabellen gjelder for bedrifter i Visma Business.

Et oppslag åpner dialogboksen der du kan se følgende avkrysningsbokser og alternativer:
Feilnivå "Normal"
Meldinger av typen "Ordreimport startet", etc. logges.
Feilnivå "Advarsel"
Logger feil som ikke er kritiske for behandlingen. For eksempel "Produktnr. finnes ikke".
Feilnivå "Feil"
Fil dump nivå "Normal"
Fil dump nivå "Advarsel"
Fil dump nivå "Feil"
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene EDI-feilrapportnivå Heltall
SQL-navn EDIFmt Navnet på databasefeltet.
Nummer 6599  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.