CRM-system

CRM-system som Visma Business skal bli koblet opp mot.

Du må installere de integrerte programmene for å kunne kjøre mot disse.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Visma CRM
2 - SuperOffice (Ikke supportert)
Merk: Visma Business 5.0.0 støtter ikke SuperOffice. Du kan bruke SuperOffice i tidligere versjoner av Visma Business
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene CRM-system Heltall
SQL-navn CRMSys Navnet på databasefeltet.
Nummer 10503  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.