Org.nr

Lisenstakeren sitt organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret.

Hvert selskap må være oppført i tilsvarende registeret for hvert enkelt land, og nummeret må være unikt.

Merk: Verdien blir ikke validert.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Org.nr Tekst (24)
SQL-navn BsNo Navnet på databasefeltet.
Nummer 5612  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.