Endringslogg-sti

Katalogen hvor du ønsker å lagre endringslogg-filene.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Logg filnavn Tekst (260)
SQL-navn LogPath Navnet på databasefeltet.
Nummer 14899  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.