Adresselinje 3

Lisenstakeren sin adresse.

Gate eller postboksadressen blir vanligvis lagt inn i feltet Adresselinje 1. Hvis feltet blir benyttet til attention eller c/o kan feltet Adresselinje 2 bli benyttet i stedet.

Du kan redigere opplysningene ut på formularer med @System-makroen. Informasjonen blir også brukt ved eksport i spesialformat til årsoppgjørspakker.

Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Adresselinje Tekst (60)
SQL-navn Ad3 Navnet på databasefeltet.
Nummer 5603  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.