Ansvarsenhetstype

Verdi som benyttes sammen med ansvarsenheter for å identifisere ansvarsenhetstype.

Et oppslag i denne kolonnen gir deg følgende liste over mulige verdier:
1 - Ansvarsenhetsklasse 1
2 - Ansvarsenhetsklasse 2
3 - Ansvarsenhetsklasse 3
4 - Ansvarsenhetsklasse 4
5 - Ansvarsenhetsklasse 5
6 - Ansvarsenhetsklasse 6
7 - Ansvarsenhetsklasse 7
8 - Ansvarsenhetsklasse 8
9 - Ansvarsenhetsklasse 9
10 - Ansvarsenhetsklasse 10
11 - Ansvarsenhetsklasse 11
12 - Ansvarsenhetsklasse 12
Egenskap Verdi Beskrivelse
Synlig som standard Ja Dette feltet er som standard synlig i tabellvisningen.
Domene Ansvarsenhetsklassenr. Heltall
SQL-navn OrgUnitTp Navnet på databasefeltet.
Nummer 17741  


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.